V obci Senné sa v blízkosti parku a NPR Senianske rybníky nachádza neskororenesančný kaštieľ. Je to jeden z najstarších kaštieľov na Dolnom Zemplíne.

Neskororenesančný kaštieľ bol v obci Senné postavený v 16. storočí ako kúria zemepánmi Dobóovcami. V 17. storočí bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické rody Vécseyovcov a Sztárayovcov ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ pre slávne poľovačky vtáctva. V súčasnosti tvorí akúsi vstupnú bránu do Vtáčie raja. Ďalšia prestavba prišla v 19. storočí. Horšie časy pre kaštieľ nastali od roku 1945, kedy v ňom postupne sídlili jednotky národnej bezpečnosti, slúžil ako základná a materská škola, nocľaháreň pre vodičov autobusov, robotníkov a ornitológov. V lete 1978 prišlo počas búrky k značnému poškodeniu strechy a odvtedy kaštieľ postupne chátral. Boli snahy o jeho rekonštrukciu, ale žiadne sa nedotiahli do úspešného konca. Napokon sa po dlhých rokoch dočkal kaštieľ kupca. Po roku 2005 sa vďaka novému majiteľovi a Nadácii záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa podarilo odvrátiť jeho nevyhovujúci stav a dnes je možné počas podujatí navštíviť aj interiér kaštieľa. Čo sa týka architektúry, ide o dvojpodlažnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom a trojposchodovou asymetricky situovanou vežou. Múry sú hrubé jeden meter a slúžili na ochranu majetku pred jarnými povodňami, ktoré každoročne zaplavovali Seniansku depresiu. Okolie kaštieľa skrášľuje park bohatý na voľne žijúce vtáctvo. 

Lokalizácia: 48.666316, 22.032396
Dostupnosť: počas podujatí v obci
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 23.3.1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X