V parku v blízkosti barokovo-klasicistického kaštieľa v Michalovciach, boli odkryté základy rotundy, ktorá je dodnes zahalená rúškom tajomstva. Môžeme ju označiť za najvýchodnejšiu rotundu na našom území.

V 70. rokoch 20. storočia boli v areáli kaštieľa vykopané zvyšky rotundy s podkovovitou apsidou a kruhovou loďou. Vnútorný priemer lode bol 7,3 metra, hĺbka apsidy 2,87 metra a hrúbka muriva 0,95 metra. Rotunda sa typovo aj rozmermi podobá na veľkomoravské rotundy v Nitrianskej Blatnici a v Ducovom. Napriek tomu dodnes nie je úplne presné jej datovanie. Jej vznik sa odhaduje od 9. až po 12. storočie. Do priblíženia veku rotundy nepriniesol viac svetla, ani nález masívnej kamennej platne v interiéri rotundy s neznámym nápisom. Odborníci sa nevedia zhodnúť na tom, či kameň slúžil ako náhrobný kameň alebo slúžil ako podstavec pod oltárnu menzu, alebo mal inú funkciu. K záhadám patrí aj nález dvojramenného byzantského kríža, ktorý zatiaľ nikto uspokojivo nevysvetlil. Niektorí autori dokazujú, že rotunda stála a vykonávala sa v nej staroslovienska liturgia pred rokom 1054. Ďalší názor je ten, že rotundu dal postaviť uhorský kráľ okolo polovice 11. storočia ako farský kostol pre obyvateľov blízkych osád. Pravdepodobne bola zasvätená archanjelovi Michalovi, podľa ktorého dostalo svoje meno aj samotné mesto Michalovce. Najpravdepodobnejší sa javí názor, že rotunda pochádza z 9. storočia, keďže v archeologickej vrstve jej základov sa našli predmety z veľkomoravského obdobia. Početné nálezy hrobov v okolí poukazujú na to, že rotunda určitý čas slúžila ako pohrebná kaplnka. 

V parku sa pri základoch rotundy nachádza aj model rotundy z predrománskeho obdobia spolu s replikou kamennej platne s nápisom.   

Lokalizácia: 48.757522, 21.925685
Dostupnosť: počas otvorenia parku
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 06.02.2004

Autor príspevku

Komentáre k článku

X