Bratislavský kraj leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 2052,6 km2 je najmenší na našom území. Súčasné hranice kraja sú platné od roku 1996. Z medzinárodného hľadiska vytvára hranicu medzi Maďarskou a Rakúskou republikou. V rámci Slovenska hraničí len s Trnavským krajom. Na území Bratislavského kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska v katastri obce Záhorská Ves (okr. Malacky).

Z geomorfologického hľadiska je územie kraja tvorené v západnej časti Záhorskou nížinou, na východe a juhovýchode kraja sa rozprestiera Podunajská nížina. Bariéru medzi oboma nížinami tvorí pohorie Malé Karpaty, ktoré sa tiahne od juhozápadu na severovýchod. Z pohľadu regionalizácie cestovného ruchu patrí Bratislavský kraj do Bratislavského (71,91% obcí kraja), Záhorského (25,84% obcí kraja) a Podunajského regiónu (2,25% obcí kraja).

 

Podľa územno-správneho usporiadania sa ďalej Bratislavský kraj delí na 8 okresov:

  • Bratislava I
  • Bratislava II
  • Bratislava III
  • Bratislava IV
  • Bratislava V
  • Malacky
  • Pezinok
  • Senec
Autor príspevku

Komentáre k článku

X