Rozlohou štvrtý najväčší kraj sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Slovenska. Rozloha Košického kraja je 6752 km 2.  Aj mimo Slovenska aj na Slovensku hraničí s dvoma susedmi. Mimo územia republiky sú susedmi kraja Maďarsko a Ukrajina, na Slovensku je to Banskobystrický a Prešovský kraj.

Kraj je z hľadiska reliéfu pestrý. Na juhu sa rozprestiera Východoslovenská nížina. Z pohorí sem zasahujú Vihorlatské vrchy, Slanské vrchy, Volovské vrchy, Slovenský kras a Slovenské Rudohorie. Najvyšší vrch je Stolica (1476 m n.m.) v Slovenskom Rudohorí. Regiónom cestovného ruchu dominuje Dolnozemplínsky región (44,69% obcí z kraja), nasleduje Košický (29,50% obcí z kraja), Gemerský (13,44% obcí z kraja) a Spišský (12,15% obcí z kraja). Jediným zástupcom Hornozemplínskeho regiónu je mesto Strážske (0,22% obcí z kraja).

Podľa územno-správneho usporiadania sa ďalej Košický kraj delí na 11 okresov:

  • Gelnica
  • Košice I
  • Košice II
  • Košice III
  • Košice IV
  • Michalovce
  • Rožňava
  • Sobrance
  • Spišská Nová Ves
  • Trebišov
Autor príspevku

Komentáre k článku

X