Na nábreží rieky Laborec v meste Michalovce sa nachádza barokovo-klasicistický kaštieľ. Je situovaný v strede mesta na mieste starého vodného hradu. Patrí k najcennejším historickým stavbám na území Michaloviec.

Šľachtické sídlo stálo na mieste súčasného barokovo-klasicistického kaštieľa zrejme už od obdobia včasného stredoveku. Na základe doterajších poznatkov však nemožno definitívne potvrdiť, či zachované múry v hmote michalovského kaštieľa patria panskému sídlu, ktoré sa v listinách zo 14. storočia spomína ako hrad alebo boli súčasťou stredovekej stavby. Postupnými stavebnými úpravami sa zo stredovekej opevnenej stavby stal v 17. storočí kaštieľ s opevnením. Prvým majiteľom kaštieľa sa stal rod Bánffyovcov. Okolo roku 1700 sa na ňom uskutočnili barokové úpravy. Poslednými súkromnými majiteľmi kaštieľa bol rod Sztárayovcov, ktorí boli majiteľmi od druhej tretiny 18. storočia do roku 1944. Dnešný vzhľad objektu poznačila klasicistická prestavba v roku 1809 realizovaná staviteľom Henrichom Kochom. Súčasťou prestavby bolo aj rozšírenie objektu prístavbou bočných prízemných krídel tvoriacich nepravidelné písmeno U. Počas prestavby terasovite upravili okolie so schodišťom a balustrádami. Rovnako v tomto období došlo k prefasádovaniu kaštieľa v klasicistickom štýle. Charakteristickými pre hlavný poschodový objekt sú nárožné veže a stredný rizalit s tympanónom. Posledné úpravy klasicisticko-empírového charakteru má na svedomí Albert Sztáray, ktorý v 30. rokoch 19. storočia vybudoval okolo kaštieľa rozsiahly anglický park. Do kaštieľskeho komplexu patrí aj tzv. starý (renesančný) kaštieľ a koniareň z 19. storočia. V roku 1944 Sztarayovci opustili Michalovce a v roku 1945 bol kaštieľ znárodnený a odvtedy je majetkom štátu. Posledná veľká rekonštrukcia a oprava kaštieľa sa skončila v roku 2019. Od roku 1957 tu sídli Zemplínske múzeum. 

Lokalizácia: 48.757867, 21.924835
Dostupnosť: počas otváracích hodín
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 23.03.1963

Za odbornú konzultáciu textu ďakujem historikovi PaedDr. Martinovi Molnárovi, PhD.

Autor príspevku

Komentáre k článku

X