Trnavský kraj je s rozlohou 4147 km2  druhým najmenším krajom na území Slovenska. Rozprestiera sa v západnej časti a na našom území hraničí s Bratislavským, Trenčianskym a Nitrianskym krajom. Z medzinárodného hľadiska vytvára hranicu s Českou, Maďarskou a Rakúskou republikou.

Z geomorfologických celkov nájdeme v Trnavskom kraji Podunajskú nížinu, Záhorskú nížinu a medzi nimi sa rozprestierajúce pohorie Malé Karpaty. Na území kraja dosahujú Malé Karpaty svoj najvyšší vrch Záruby (768 m n.m.). Pestrosť Trnavského kraja spočíva aj v tom, že spája regióny, ktoré sú od seba vzdialené tak historicky ako aj kultúrne, kedže územie ide od Záhoria, cez Trnavu až k Veľkému Mederu. V rámci regionalizácie cestovného ruchu dominuje územiu  Dolnopovažský (52,59% obcí z kraja), nasleduje Podunajský región (26,69% obcí z kraja) a Záhorský (20,72% obcí z kraja).

Podľa  územno-správneho usporiadania sa ďalej Trnavský kraj delí na 7 okresov:

  • Dunajská Streda
  • Galanta
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Senica
  • Skalica
  • Trnava
Autor príspevku

Komentáre k článku

X