V juhozápadnej časti Slovenska sa rozprestiera Nitriansky kraj, ktorý svojou rozlohou 6343,4 km2 zaberá 12,9% celkovej rozlohy krajiny. Na juhu hraničí s Maďarskou republikou. V rámci Slovenska sú jeho susedia Banskobystrický, Trnavský a Trenčiansky kraj. Nachádza sa tu aj najjužnejší bod Slovenska, v katastri obci Patince (okres Komárno).

Reliéf kraja má prevažne rovinný charakter prerušovaný pahorkatinami. Takmer celý kraj sa nachádza na Podunajskej pahorkatine a Podunajskej rovine, čo sú celky Podunajskej nížiny. Severom kraja sa tiahne pohorie Tribeč, Štiavnické vrchy a sčasti Pohronský Inovec. Z hľadiska regionalizácie cestovného ruchu je najpočetnejší región počtom obcí Nitriansky (57,34% obcí z kraja), nasleduje Podunajský región (18,08% obcí z kraja), Hornonitriansky (15,26% obcí z kraja), Ipeľský (5,65% obcí z kraja) a Dolnopovažský (3,67% obcí z kraja).

 

Podľa územno-správneho usporiadania sa ďalej Nitriansky kraj delí na 7 okresov:

  • Komárno
  • Levice
  • Nitra
  • Nové Zámky
  • Šaľa
  • Topoľčany
  • Zlaté Moravce
Autor príspevku

Komentáre k článku

X