Po pravej strane pred obcou Leles na ceste medzi Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi sa nachádza pravdepodobne najstarší most na území Slovenska. Zasvätený je sv. Gotthardovi.

Stavba gotického mostu sa datuje do 14. storočia. Pôvodne slúžil ako premostenie rieky Tisa a spájal Kráľovský Chlmec s Veľkými Kapušanmi. V súčasnosti 70 metrov dlhá a 5 metrov široká stavba preklenuje už len suché koryto. Svoje pomenovanie po sv. Gotthardovi dostal začiatkom 19. storočia, kedy leleský kláštor prevzali premonštráti z Čiech. Tí sem priniesli kult sv. Jána Nepomuckého a sv. Gottharda. Jeho socha stála pri moste do roku 1948. Most sa dočkal rekonštrukcie v roku 1994. Zaujímavosťou mosta sú 4 mostné oblúky. Každý z nich je inej veľkosti. Most je z bridlicového andezitu, ktorý sa ťažil v neďalekých lomoch v Chlmeckých pahorkoch. 

Lokalizácia: 48.467253, 22.016282
Dostupnosť: voľne dostupný
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 07.09.1984

Autor príspevku

Komentáre k článku

X