Juhovýchodne od obce Vinné v horskom masíve Senderov, časť sv. Ondrej, leží zrúcanina kostolíka z druhej tretiny 13. storočia. Prechádzka ku kostolíku nie je náročná, keďže sa nachádza v nadmorskej výške 231 m. Lokalita sa nachádza v prírodnej rezervácii Vinianska stráň a z kostolíka sa naskytajú krásne výhľady na Zemplínsku Šíravu.

Archeologický prieskum pod vedením archeológa  Belo Polla v rokoch 1974 -1977 odhalil nad Zemplínskou Šíravou zvyšky jednoloďového stredovekého kostolíka. Jeho presné datovanie sa nevie, lebo Belo Polla kostolík datoval do 11.-12. storočia. Prvá správa o kostole pochádza z roku 1336, kde sa dozvedáme, že bol zasvätený sv. Krížu. Pri stavbe bol použitý lomový kameň, ktorý bol pospájaný vápennou maltou. Pozostával z lode (5,1-5,33 x 7,15 m), o schodiskový stupeň vyvýšeného pravouhlého presbytéria (3,5 x 3,7 m) a severnej sakristie (2 x 2,9 m). Zvyšky obvodových múrov dosahovali v čase výskumu výšku až 1,9 m. Do kostola sa vstupovalo portálom umiestneným v strede západnej fasády. Z presbytéria viedol úzky vstup do sakristie, ktorého šírka dosahovala len 0,5 m. Belo Polla uvádza aj nález pastofória v južnej stene presbytéria. V čase svojej existencie predstavoval eremitskú (pustovnícku) stavbu a zanikol v 15. storočí. V súčasnosti sa pri zakonzervovaných zvyškoch svätostánku nachádza informačná tabuľa a drevený kríž. 

Lokalizácia: 48.800017, 21.983897
Dostupnosť: non stop
Národná kultúrna pamiatka:
Nie

Autor príspevku

Komentáre k článku

X