Na peknom vyvýšenom mieste s výhľadom na Zemplínsku Šíravu sa nad obcou Vinné rozprestiera zrúcanina Vinianskeho hradu. Vedú k nemu dve značené cesty. Jedna z obce Vinné a druhá z obce Trnava nad Laborcom. Obe sú rovnako dlhé cca 45 min.

História hradu sa začala písať pravdepodobne koncom 13. storočia. Jeho poslaním bolo strážiť obchodnú cestu spájajúcu Potisie a južné Poľsko. V najstaršej písomnej zmienke z roku 1335 je pomenovaný ako Winna. Dlhodobo bol majetkom pánov z Michaloviec, a preto sa niekedy nazýval aj Michalovský hrad. Už v roku 1466 došlo k prvému vážnemu poškodeniu hradu počas vojny medzi Uhorskom (Matej Korvín) a Poľskom (Kazimír). Čiastočnou rekonštrukciou sa podarilo odvrátiť jeho zánik, ale koniec hradu sa začínal napĺňať v roku 1594, keď ho dobylo cisárske vojsko. Vtedajší majitelia Sztárayovci ešte uskutočnili nevyhnutné opravy, avšak postupne sa presunuli pod kopec do obce Vinné, kde si postavili neskororenesančný kaštieľ. Hrad postupne zanedbávali a definitívnu bodku za jeho slávou urobil uhorský snem. Ten v rámci opatrení pri likvidácii centier protihabsburského odboja svojím konečným výrokom zo začiatku 18. storočia rozhodol o zrúcaní niektorých hradov, vrátane hradu Vinné. Odvtedy sa  Viniansky hrad menil na zrúcaninu.

Viniansky hrad si oproti väčšine hradov na našom území zachoval viac zo svojej stredovekej podoby. Dôvodom je skutočnosť, že napriek relatívne dlhému využívaniu nedošlo k podstatnejšej modernizácii jeho opevnenia, ani k väčšiemu rozšíreniu a úpravám obytných budov. Dominantou hradu je tzv. sztárayovský palác, ktorý sa zachoval v dobrom stave. Od roku 2011 je celý hradný areál rekonštruovaný občianskym združením Zemplínsko-užská hradná cesta. Aj vďaka ich práci sa dá navštíviť sztárayovský palác, z ktorého sa naskytnú krásne výhľady do okolia. Dobrovoľníci hrad rekonštruujú bez použitia modernej technológie a snažia sa zachovať dobové postupy. Ochotne vám predvedú ukážku svojej práce a porozprávajú o histórii hradu. Vstup na hrad je voľný.

Lokalizácia: 48.820449, 21.949791
Dostupnosť: non stop
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 23.3.1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X