Za ornitologickú perlu Zemplína, ale aj Slovenska môžeme kľudne označiť lokalitu Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky. Senianske rybníky sú tvorené sústavou chovných rybníkov, mokradí a lúk. Svojim významom sa radia medzi najvýznamnejšie vtáčie územia v strednej Európe.

V roku 1955 bolo na ploche 2,13 km² vyhlásená NPR Senianske rybníky. Celková plocha chráneného vtáčieho územia je viac ako 26 km². Tento významný vtáčí raj sa nachádza medzi obcami Senné a Iňačovce v tzv. senianskej depresii. Okolím rybníkov nás prevedie náučný chodník Vtáčí raj, ktorý má dĺžku 17 km. Do rezervácie sa dá vstúpiť z viacerých miest. Ak by sme si vybrali obec Senné, tak na vstupe nás privíta drevená brána s nápisom Vtáčí raj. Počas prechádzky alebo cyklovychádzky chodníkom môžeme obdivovať rybníky, rôzne druhy vtáctva, ale aj obecné pamiatky. Takou je napríklad viac ako 100 rokov stará vahadlová Iňačovská studňa. Pre lepší výhľad, ale aj na pozorovanie okolitej prírody a vtákov, nám poslúži 5 vyhliadkových veží. Vyhliadková veža v Iňačovciach je z dôvodu rozpadnutých schodov uzavretá. Pekná vyhliadková veža sa nachádza v blízkosti areálu Avescentrum Senné. Toto centrum sa okrem osvetovej činnosti venuje záchrane chráneného vtáčieho územia. Medzi ich dôležité aktivity patrí napríklad napúšťanie mokradí, aby tu zahniezdili alebo strávili istý čas migrujúce vodné vtáky. Celá rezervácia je voľne prístupná. Treba mať na pamäti, že vstupom do nej sa stanete súčasťou najprísnejšieho piateho stupňa ochrany, kde nie je povolené napríklad chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha, či rušiť pokoj a ticho. Doteraz bolo na Senianskych rybníkoch zaznamenaných viac ako 250 druhov vtákov, z toho viac ako 120 tam hniezdi alebo v minulosti hniezdilo. Počas návštevy Senianskych rybníkov môže návštevník pozorovať napríklad žeriava popolavého, volavku purpurovú, lyžičiara obyčajného, orliaka morského, kormorána veľkého, potápku chochlatú, hus divú, kaňu močiarnu, bučiaka trsťového a mnoho ďalších druhov. 

Lokalizácia: 48.667503, 22.034172
Dostupnosť: voľne dostupné
Národná kultúrna pamiatka:
nie 

Autor príspevku

Komentáre k článku

X