V obci Leles sa nachádza najstarší zachovaný kláštor na Zemplíne. Ide o komplex sakrálnych stavieb, ktorého súčasťou je kláštorný kostol a gotická kaplnka sv. Michala. Premonštrátske prepošstvo je zasvätené sv. Krížu. Úlohou kláštora bolo aj opatrovať krajinský archív a právne listiny celého kraja.

História tohto miesta sa začala písať za vlády Belu III. okolo roku 1188, kedy vacovský biskup Boleslav zakladá prepošstvo v Lelesi. Prvotná stavba slúžila rehoľníkom ako obydlie. Už začiatkom 12. storočia syn Bela III. necháva zbúrať celú budovu premonštrátskeho kláštora a konfiškuje majetok rádu. Začiatkom 13. storočia Ondrej II. obnovil kláštor. V priebehu 14. – 15. objekt rozširovali a v prvej polovici 16. storočia ho opevnili. Postupné rozširovanie komplexu sakrálnych stavieb prebiehalo aj v 18. storočí. Z pôvodne jednoduchej stavby rozširovaním nadobudla čiastočne charakter pevnosti. Prispela tomu aj vodná priekopa, ktorá bola okolo hradieb. V čase komunistického režimu bol kláštor využívaný ako škola a opátstvu sa vrátil až v roku 1994 značne znehodnotený. Zničené nebolo len okolie kláštora, ale aj interiér s nástennými maľbami. Tie sa podarilo zreštaurovať a dodnes leleský kláštor slúži cirkevným účelom.  

Lokalizácia: 48.464049, 22.024427
Dostupnosť: otvorený počas bohoslužieb alebo po dohode so správcom
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 23.02.1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X