Nad obcou Inovce, na miestnom cintoríne, sa nachádza drevený chrám sv. Michala Archanjela. Jedná sa o najvýchodnejší drevený kostol v Košickom kraji a zároveň aj o jeden z najmenších drevených kostolov na východnom Slovensku. 

Tesárski majstri vybudovali drevený chrám v roku 1836 na vyvýšenom mieste nad obcou, s krásnym výhľadom do okolia. Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela má iba dve malé veže, a preto je pred kostolom samostatne stojaca zvonica. Stavba cerkvy je prekrytá valbovou strechou s náznakom manzardového zalomenia. V interiéri je zrejmý prechod od baroka ku klasicizmu. Aj ikonostas sa musel prispôsobiť veľkosti svätyne a musel prejsť menšími úpravami. Najväčšiu zmenu vidno v osadení dverí. Bočné dvere v ikonostase sa nazývajú diakonské a stredné dvere sa nazývajú cárske alebo kráľovské. V tomto chráme sú len jedny diakonské dvere. Rovnako tak je ikonostas ochudobnený o rad prorokov a Ukrižovanie. Aj tieto fakty mali vplyv na to, že gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela nie je zapísaný v zozname UNESCO. Napriek týmto anomáliám je kostolík veľmi pekný a oplatí sa ho navštíviť. 

Lokalizácia: 48.825084, 22.357123
Dostupnosť: na cintoríne, exteriér voľne dostupný, interiér na požiadanie
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, od 23.3.1963 

Autor príspevku

Komentáre k článku

X