Nad obcami Jalová a Stakčín sa v Bukovských vrchoch rozprestiera najväčšia zásobáreň pitnej vody v Strednej Európe, vodárenská nádrž Starina. Zaberá plochu 311 hektárov a má objem 59,8 miliónov m³. Priehradný múr je vysoký 50 metrov, dĺžka hrádze je 345 metrov a šírka je 7 metrov. Celé pobrežie hrádze má 15 km.

VN Starina sa začala stavať v roku 1981. Samotnej výstavbe predchádzalo vysťahovanie 7 obcí – Dara, Ostružnica, Ruské, Starina, Smolník, Veľká Poľana a Zvala. O svoje príbytky prišlo viac ako 3400 obyvateľov. Napúšťanie vodnej nádrže sa začalo 20. augusta 1987 o 13:00 a trvalo do 27. marca 1989. Hlavný zdrojom vody, ktorý dotuje vodárenskú nádrž je rieka Stružnica so svojimi prítokmi a rieka Cirocha so svojimi prítokmi. Voda z VN Starina v súčasnosti zásobuje okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov, Prešov a Košice. Kým sa dostane voda do Košíc, prekoná diaľkovodom cestu dlhú 134,5 km. Predtým ako sa voda dostane k samotnému spotrebiteľovi, je potrebné ju upraviť na požadovanú kvalitu. Pre tento účel slúži úpravňa vody v Stakčíne. Nakoľko sa jedná o dôležitý zdroj pitnej vody, tak je tu prísny zákaz kúpania, zákaz majú aj vodné športy, či rybolov. Rovnako tak sa na brehoch vodnej nádrže nesmie kempovať. Vodárenskú nádrž Starinu môžeme pozorovať z vyhliadky na blízkom kopci. Vodárenská nádrž poskytuje vhodnú oddychovú plochu pre migrujúce vtáctvo. Zaznamenaných bolo viac ako 45 druhov vtáctva viazaného na vodnú hladinu a pobrežie. 

Lokalizácia: 49.043999, 22.265398
Dostupnosť: voľne dostupné
Národná kultúrna pamiatka:
nie 

Autor príspevku

Komentáre k článku

X