V obci Príkra, ktorá patrí medzi obce s najmenším počtom obyvateľov na Slovensku, sa na miestnom cintoríne nachádza malý, ale za to krásny, drevený chrám sv. Michala Archanjela.  

Drevený gréckokatolícky chrám stojí v obci od roku 1777.  Už v čase stavby mala obec len 11 domov. Aj napriek tomu si obyvatelia postavili zrubový chrám. Stavba obitá doskami na vysokej kamennej podmurovke je trojpriestorová trojvežová so šindľovou strechou. Architektonicky patrí medzi stavby lemkovského typu. Nechýbajú na ňom ani tri barokové cibuľovité vežičky. V hlavnej veži sú zavesené tri zvony. V prevažne barokovom interiéri chrámu sa nachádza krásny polychrómovaný vyrezávaný štvorradový ikonostas z druhej polovice 18. storočia. Niektoré ikony sú staršie. História chrámu bola poznačená viacerými úpravami. Počas II. svetovej vojne bol chrám vážne poškodený a následne v rokoch 1946 – 1947 svojpomocne zrekonštruovaný. Posledná rozsiahla rekonštrukcia exteriéru prebehla v rokoch 2001 – 2002. V chráme sa dodnes slúžia bohoslužby.  

Lokalizácia: 49.362351, 21.738634
Dostupnosť: exteriér non stop, interiér po dohode
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 07.03.1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X