V obci Osadné sa nachádza unikát, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu, čo sa týka rozsahu jeho obsahu. Ide o kryptu vojakov z 1. svetovej vojny. Krypta sa nachádza pod pravoslávnym chrámom Voznesenija Hospodinovho. Návštevníkom je sprístupnená non stop za dobrovoľné vstupné.

História krypty vojakov je úzko spätá so stavbou pravoslávneho chrámu. Chrám začali stavať v roku 1929. Udialo sa to len 3 roky po tom, ako sa veriaci v obci po 200 rokoch opäť prihlásili k pravoslávnej viere. Predstaviteľ pravoslávnej cirkvi v Osadnom sa dohodol s veriacimi, že je potrebné pochovať padlých ruských a rakúsko-uhorských vojakov, ktorí zahynuli v 1. svetovej vojne. Keďže v okolitých oblastiach prebiehali neľahké boje, ktoré si vyžiadali značné straty na životoch, došlo k exhumácií pozostatkov z okolitých lesov a hrobov. K exhumácii sa pristúpilo v roku 1933 a boli exhumované kosti z 1025 roztrúsených hrobov a vojenských cintorínov. Ruku k dielu priložili aj miestni obyvatelia. Kosti boli uložené do krypty v roku 1934. Do dnešného dňa sa podarilo identifikovať okolo 60 ľudských ostatkov. Samotný hrob má šírku 1,5 metra, dĺžku 4 metre a hĺbku 7 metrov. V niektorých prameňoch sa uvádza hĺbka až 11 metrov. Miestnosť hrobu je zdobená pravoslávnymi ikonami a informačnými tabuľami. Poloha hrobu je pod oltárnou časťou chrámu. V krypte je pre návštevníkov pripravený audiosprievodca v piatich jazykoch. Rekonštrukcia krypty začala v roku 2003 a podarilo sa zrekonštruovať celý interiér, nakoľko krypta bola poškodená vlhkosťou a hrozilo jej zrútenie stropu. V roku 2005 bola vykonaná jej posviacka. 

Lokalizácia: 49.140929, 22.153406
Dostupnosť: otvorené non stop
Národná kultúrna pamiatka: 
Áno, 24.04.1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X