Aby sme navštívili najmenší drevený kostol v Sninskom okrese, museli sme sa vybrať do obce Ruský Potok. Na miernom kopčeku v strede obce sa nachádza Drevený chrám sv. Michala Archanjela, ktorý na svojom mieste stojí od 18. storočia.

Trojpriestorový chrám s dvoma cibuľovými vežami bol postavený v roku 1740 ako chrám bojkovského typu. Vo vnútri svätyne sa nachádza oltárny kameň (prestol), ktorý slúžil ešte pred výstavbou chrámu na náboženské obrady. Z dôvodov užšieho priestoru na osadenie ikonostasu, má neskorobarokový ikonostas prvé a posledné dvojice ikon zošikmené. Na základe tohto sa môžeme domnievať. že ikonostas v kostole nebol pôvodne vyrábaný pre tento kostol, ale pre iný. Veľmi cenné sú aj liturgické knihy zo 17. storočia nachádzajúce sa v kostole. Chrám bol pôvodne určený pre gréckokatolícku cirkev. Od roku 2000 bol prevedený na pravoslávnu cirkev. V súčasnosti sa v chráme neslúžia liturgické obrady, ale slúži sa v ňom pri rozlúčke so zosnulým a na sviatok sv. Michala Archanjela. Preto v roku 1997 v areáli kostola, ktorý je ohradený múrom s dvoma vstupmi, postavili nový kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi z roku 1997, kde sa slúžia liturgické obrady. Vedľa kostola sa nachádza aj drevená zvonica, ktorá však nie je pôvodná, ale bola pristavaná v roku 1956.

Lokalizácia: 49.029176, 22.410722
Dostupnosť: na kopčeku v strede obce, exteriér voľne dostupný, interiér na požiadanie
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, od 24.4.1963 

Autor príspevku

Komentáre k článku

X