Nenápadný drevený chrám v obci Jalová sa nachádza na kopci nad dedinou. Nenápadný je najmä preto, lebo ho z cesty nie je vidno. K chrámu vedie chodník z hlavnej cesty, cez bráničku okolo staršej stavby cez zarastenú záhradu. Až po pár krokoch si človek všimne na stráni malý drevený chrám z konca 18. storočia chránený stromami.

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Juraja Veľkomučeníka postavili v roku 1792. Chrám je jednoduchej zrubovej konštrukcie s kamennými základmi. Jedná sa o klasický trojpriestorový, trojdielny, dvojvežový chrám s dvoma trojramennými kovovými krížmi. Prvá rozsiahlejšia rekonštrukcia prišla už v roku 1831. Pôvodne bol chrám omietnutý a obielený, čo ho radilo k chrámom “v kožuchu”. Až v roku 2002 bol pri zatiaľ poslednej veľkej rekonštrukcii kompletne obnovený, ale už neomietnutý. Zaujímavosťou chrámu je jeho ikonostas. Datuje sa do 17. storočia, čo znamená, že je starší ako samotný chrám. Možno aj preto je väčší ako chrám a samotné rozloženie ikon nie je typické. Konkrétne štvrtý rad obsahuje štyri medailóny s dvojicami postáv prorokov, ktoré sú však pre nedostatok miesta rozmiestnené na strope. Druhou zaujímavosťou je, že ikony svätcov v hlavnom rade sú osadené kolmo na ikonostas. Ikonostas bol reštaurovaný v rokoch 2005 – 2009. Počas týchto prác odhalili reštaurátori pôvodné maľby, čo spôsobilo miernu nevôľu obyvateľov. Tí si totiž mysleli, že ikonostas nie je ich, až kým im to nevysvetlili samotní reštaurátori. Aj napriek nízkemu počtu obyvateľov, chrám dodnes plní aj náboženskú úlohu a slúžia sa v ňom bohoslužby. 

Lokalizácia: 49.039679, 22.236194
Dostupnosť: exteriér voľne dostupný, interiér na požiadanie
Národná kultúrna pamiatka: 
Áno, 24.04.1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X