S Medzilaborcami sa okrem Andyho Warhola spája ešte jedno zaujímavé meno. Ide o legendárnu postavu z románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka – vojaka Švejka. Ten má svoju sochu na veľkej železničnej stanici.
Socha vojaka Švejka bola slávnostne odhalená 25. 08. 2018 v blízkosti pamätnej tabule, ktorá pripomína najväčšie vlakové nešťastie v histórii na území dnešného Slovenska z roku 1916. 2,5 metra vysoká a 1,5 t vážiaca socha vyrobená z dubového dreva vznikla počas medzinárodného sympózia rezbárov na 56. ročníku Festivalu kultúry a športu. Jej autorom je český rezbár Jakub Vlček a výtvarné spracovanie realizovala Alexandra Siváková. A prečo práve Švejk a Medzilaborce? Románový hrdina vojak Švejk cestuje počas 1. svetovej vojny na front do Haliče aj cez Medzilaborce. Socha vojaka Švejka teda symbolizuje vojnové udalosti Hornozemplínskeho regiónu. A preto nájdu cestujúci alebo návštevníci mesta túto sochu na železničnej stanici v Medzilaborciach. 

Lokalizácia: 49.261827, 21.905247
Dostupnosť: non stop
Národná kultúrna pamiatka:
Nie

Autor príspevku

Komentáre k článku

X