V Humenských vrchoch, ktoré tvoria časť Vihorlatských vrchov, sa nad obcou Jasenov nachádza zrúcanina hradu Jasenov. Na hrad sa dostaneme nenáročnou túrou lesom po značkovanom turistickom chodníku.
Začiatky histórie hradu sú nejasné. Odhaduje sa, že bol postavený na prelome 13. a 14. storočia magistrom Petrom. Už v roku 1317 sa dostal do rúk Drugetovcom, konkrétne Jánovi Drugetovi. Predchádzalo tomu povstanie proti kráľovi Karolovi Róbertovi, ktorý magistrovi Petrovi zhabal majetky. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1328, kde sa uvádza ako castrum Jezenew. Hrad mal, spolu so susedným hradom Brekov, najmä obrannú funkciu. Slúžil však aj na uskladnenie zbraní a pušného prachu, rodinných cenností i potravinových zásob. Koniec hradu poznačilo v roku 1644 protihabsburské povstanie vedené Jurajom I. Rákoczim. Pri obliehaní bol hrad vážne poškodený a následne vyrabovaný. S rekonštrukciou hradu sa už nepočítalo, nakoľko si Drugetovci dokončovali prestavbu renesančného kaštieľa v Humennom. Neodmysliteľnou súčasťou histórie hradu je aj existencia peňazokazeckej dielne. V časoch, keď hrad patril Gabrielovi Drugetovi, tak sa tu razili falošné mince. Dialo sa to pod ochranou samotného majiteľa hradu. Avšak na nátlak kráľovskej komory museli svoju činnosť ukončiť a majster Mikuláš bol za tento skutok popravený v Prešove.  V polovici 16. storočia sa na hrade vo veľkom razili falošné mince.

Začiatkom 20. storočia bola veľká časť hradu ako jedna z prvých na Slovensku pamiatkovo zakonzervovaná. V súčasnosti sa podarilo zachovať značnú časť hradu. Z pôvodného hradu sa zachoval hradobný múr a hranolová veža strážiaca staršiu i mladšiu predsunutú bránu do jadra. Jadro tvorí trojuholníkové nádvorie, kde možno pozorovať zvyšky obytnej veže a v zadnej časti pozostatky paláca. Súčasťou hradieb sú zachovalé mohutné bašty. 

Lokalizácia: 48.891321, 21.910457
Dostupnosť: non stop
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, 24. 04. 1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X