Najvýchodnejší drevený chrám na Slovensku stojí na mieste pôvodného chrámu zo 16. storočia uprostred obce Uličské Krivé. Areál dreveného chrámu sv. Michala Archanjela je ohraničený drevenou ohradou so šindľovou strechou.

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela bol postavený na tomto mieste v roku 1718 neznámymi tesárskymi majstrami. Zaujímavosťou tohto chrámu je, že jeho zrubová strecha nie je typická. Jej trojpriestorové členenie (predsieň – babinec, loď a svätyňa – polygonálne presbytérium) je z vonkajšej strany prestrešené mohutnou dvojúrovňovou valbovou strechou pokrytou dreveným šindľom. V takomto prípade vravíme o stavbe bojkovského typu. Celá stavba je umiestnená na nízkych kamenných základoch. Dominantou drevených chrámov je ikonostas. Barokový ikonostas v chráme sv. Michala Archanjela pochádza z 18. storočia. Niektoré ikony v ňom sú z pôvodného chrámu a pochádzajú zo 16. a 17. storočia. Za pozornosť stojí ikona Kristove muky z roku 1834, ktorá je umiestnená na bočnej stene chrámovej lode. Naposledy prešiel chrám reštaurovaním v roku 1988. Dodnes plní aj svoju náboženskú funkciu a konajú sa v ňom liturgické obrady.  

Lokalizácia: 48.991158, 22.437711
Dostupnosť: na cintoríne, exteriér voľne dostupný, interiér na požiadanie
Národná kultúrna pamiatka:
Áno, od 24.4.1963

Autor príspevku

Komentáre k článku

X