Blízko odbočky do Hrabovej Roztoky nad cestou, sa v areáli cintorína obce Šmigovec nachádza neveľká drevená sakrálna stavba. Ide o Chrám Nanebovstúpenia Pána, ktorý je na konci vývojového radu drevenej sakrálnej architektúry.

Svojou konštrukciou sa jedná o špecifický sakrálny objekt, nakoľko samotný zrub je opláštený doskami. Takúto konštrukciu má aj drevený chrám v Hrabovej Roztoke. Chrám Nanebovstúpenia Pána bol rekonštruovaný v rokoch 1894 a 1936. Od 50-tych rokov 20. storočia sa začínajú pre chrám zlé časy. Jednak prišlo k oplechovaniu strechy a veže, jednak k jeho omietnutiu. Po výstavbe nového kostola v obci, drevený chrám chátral a vyzeralo to, že jeho osud je spečatený.  Avšak vďaka rekonštrukcii z roku 2016 sa ho podarilo zachrániť a dnes je opäť jednou z perál Karpát. Miesto plechovej strechy je späť šindľová. Došlo aj k výmene nepôvodnej betónovej podlahy za štiepaný kameň. Ikonostas, ktorý sa datuje ku vzniku chrámu, bol v minulosti premaľovaný. O ikonostas sa viedli spory, nakoľko bol chrám v havarijnom stave. Z toho dôvodu bol ikonostas odvezený, následne zreštaurovaný, ale  naspäť chrámu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci sa nevrátil. Vystavený bol na pútnickom mieste v Ľutine. Aká je aktuálna situácia ohľadom ikonostasu neviem. Je možné, že sa stále nachádza v Ľutine.

V súčasnosti chrám neslúži na liturgické, ale hlavne na kultúrno-turistické účely. 

Lokalizácia: 48.891808, 22.318804
Dostupnosť: exteriér voľne dostupný, interiér na požiadanie
Národná kultúrna pamiatka: 
Áno, 12.12.2011

Autor príspevku

Komentáre k článku

X