V Zázrivej, v krásnom prostredí Dolnej Oravy, stojí rodinný dom, ktorý pôsobí navonok nenápadne. Len vstupná brána prezrádza, že za ňou sa nachádza miesto, kde sa s láskou venujú opusteným a poraneným zvieratám.

Poďte sa s nami pozrieť na toto miesto. Avšak ako je zvykom pri rôznych iných zariadeniach, ktoré sa špecializujú na chov zvierat, že treba dodržiavať ticho a pokoj, tu to platí niekoľkonásobne viac. Totižto obyvatelia Záchrannej stanice pre zranené živočíchy sú pacienti, ktorí sa liečia z úrazov. Väčšina úrazov sa stala vo voľnej prírode  a jedným z cieľov záchrannej stanice je po vyliečení zranenia vrátiť vyliečeného pacienta do voľnej prírody. V prípade, ak zranenie nedovoľuje plnohodnotný návrat do prírody, ostáva zviera v stanici, kde je mu poskytnutá starostlivosť alebo sa umiestni do zariadenia, kde bude mať najlepšie podmienky na život. Preto si treba uvedomiť, že záchranná stanica nie je ZOO, ale rehabilitačné a liečebné zariadenie pre divožijúce zvieratá. Zakladateľom stanice je pán Metod Macek, ktorý sa nás sprevádzal po areáli a dovolil nám nahliadnuť na niektorých pacientov. V samotnej stanici je niekoľko voliér pre dravé vtáky, veľká rozlietavacia voliéra, ale aj plocha, kde sa nachádzajú napr. srny a hospodárske zvieratá. Popri svojej záchrannej činnosti sa Záchranná stanica podieľa na medzinárodných projektoch, ktorých cieľom je vrátiť orla skalného do Moravských Beskýd a plamienku driemavú a kuvika obyčajného na severné Slovensko.

Pri návšteve nás zaujala aj osveta, s ktorou sme sa v záchrannej stanici v rámci Ekocentra stretli. Na priamych príkladoch nám bolo vysvetlené ako sa správať v prípade nájdenia osamelých mláďat, zranených zvierat a ako s nimi manipulovať. 

Lokalizácia: 49.541527, 19.501529
Dostupnosť: turistickým chodníkom
Národná kultúrna pamiatka:
Nie
Región cestovného ruchu: Orava

Autor príspevku

Komentáre k článku

X